Ugaoni PVC dodatak

alumil-srbija-alu-profili

Da li znate?
Vrata od PVC profila su izuzetno teška, samim tim sile koje deluju na spojeve su veće nego u slučaju vrata koja su izrađena od aluminijumskog profila. Da bi se ojačali spojevi kod krila vrata pre postupka „varenja” umeće se dodatak koji povećava masu i površinu koja se spaja. Ovako ojačana vrata sa solidnim šarkama su daleko dugotrajnija pri čemu se misli na funkcionalnu upotrebu. Ugaoni dodatak nije skup, ne oduzima vreme tokom postupka proizvodnje pa samim tim gotovo i ne poskupljuje proizvod.