Novi klizni sistemi - ALUMIL

alumil-srbija-alu-profili

S700
S700 je vrhunski PODIZNO-KLIZNI sistem, za veoma velike otvore, sa impresivnim karakteristikama, bez konkurencije.
Vrlo usko krilo, širine 84 mm.
Sigurnosni srednji preklop širine samo 47 mm kod dvokrilnog kliznog sistema, za maksimalni svetlosni efekat i visinom vrata do 3 m'.
Skriveni profil praga, u nivou poda.
Inteligentan sistem odvođenja vode, savršen pri jakim pljuskovima.
Pametni drenažni dodatak, ispod preklopnih profila garantuje vodonepropusnost.
Posebni 24 mm poliamidni profili bez mogućnosti izobličenja, za izbegavanje banana efekta, tokom velikih temperaturnih razlika spolja i unutra.
Veoma visoka toplotna izolacija ( Uw do 1,3 W/m2k ).
... može takođe biti i klasičan PODIZNO-KLIZNI sistem sa istim profilom rama po obimu, zadržavajući iste karakteristike.