Motori za prozore

alumil-srbija-alu-profili

Motori za prozore predstavljaju trend u usponu u građevinarstvu. Bilo da se primenjuju za ventilaciju u svojstvu manipulacije teško dostupnih ili nedostupnih prozora, bilo da su sastavni deo protivpožarnog sistema, motori korisniku pružaju komfor i omogućavaju sve pogodnosti automatizovanog upravljanja objektom: bezbednost, uštedu energije, brzo reagovanje na promene atmosferskih uslova, itd. GEZE proizvodni program motora za pokretanje prozora može se podeliti prema tipu izvršnog elementa na motore sa navojnim vretenom (spindle drive), motore sa lancem (chain drive) i na pogone koji kombinuju elemente ručnih sistema ventilacije sa linearnim motorima (linear drive). Svaki tip ima svoje prednosti i mane, pa tako motori sa lancem imaju manju snagu, ali su izgledom atraktivniji i diskretniji, ne narušavajući prostor u kome su instalirani, dok su motori sa navojnim vretenom robusni i snažni (do 3000N), zbog čega se često primenjuju na kupolama i krovnim prozorima. Podela se takođe vrši i po radnom naponu koji može biti 230V AC ili 24V DC. Motori sa radnim naponom 24V DC imaju najveću primenu u protivpožarnim sistemima gde imaju zadatak da otvore prozore u cilju ekstrakcije dima i toplote u slučaju požara. Ovi motori imaju mogućnost da se povežu na posebne protivpožarne centrale sa pomoćnim baterijskim napajanjem (mogućnost otvaranje prozora najmanje 72 sata od nestanka struje), kao i da prate ispravnost elektro instalacije. Sve tipove motora prati širok asortiman pratećeg pribora koji obezbeđuje različite tipove montaže, kao i različite dodatne mogućnosti (npr. zaključavanje u više tačaka, sinhronizacija više motora, informacije o zatvorenosti prozora, itd). Prilikom izbora motora posebnu pažnju treba obratiti na dimenzije i tip prozora, kao i na način otvaranja. Ovo konkretno znaci da na bazi težine i inklinacije prozora treba izračunati potrebnu silu otvaranja, zatim u odnosu na širinu prozora usvojiti broj motora (0 - 1200mm jedan motor, 1201 - 2400mm dva motora, itd), i izabrati hod motora koji ne narušava kinematiku datog prozora. Andreja Egarić, GEZE GmbH Elemirski drum BB 11000 Belgrade Mobile: +38 (0) 162 771978 E-Mail: a.egaric (at) geze.com