HARMONIKA VRATA

alumil-srbija-alu-profili

Harmonika vrata podrazumevaju ALU ili/i PVC konstrukciju gde više krila vrata su međusobno povezana i preko mehanizma mogu da se sklope u jednu stranu. Vrata osim klasične funkcije mogu da se preklapaju sa drugim krilima i na taj način se otvara veći prostor nego što je to moguće običnim npr. dvokrilnim vratima.
Postoji nekoliko varijanti harmonika vrata:

1. Harmonika vrata izvedena od klasičnih profila gde se krila otvaraju oko vertikalne ose. Ovde glavni posao odrađuje dodatni harmonika mehanizam koji se ugrađuje u standardnu konstrukciju gde se krila vrata preklapaju i klizaju po predviđenoj šini. Pod standardnim konstrukcijama podrazumevaju se serije profila gde se krila otvaraju oko vertikalne ose i dihtovanje je predviđeno preko guma. Krila se lepo pakuju jedna preko drugog a dihtovanje je obezbeđeno maksimalno moguće. Ovo je ujedno i najskuplja varijanta harmonika vrata. Može da se izvede i od aluminijumskih i od pvc profila.

2. Krilo na krilo sistem takođe može klasične profile da prevede u harmonika vrata. Ovaj sistem se ređe primenjuje i to samo u nužnim situacijama. Krilo se preko šarki (KNK) poveže sa sledećim krilom, uglavnom je to harmonika varijanta 2+1 ili 2+2. Otežavajuća okolnost je što šarke u prvom redu na krilu do štoka nose i težinu sledećeg krila tako da je vrlo moguće problematično funkcionisanje. Ovakva harmonika vrata su najjeftinija jer nezahtevaju poseban okov.

3. Harmonika vrata od specijalno konstruisanih profila za tu namenu. Neki proizvođači su proizveli kategoriju aluminijumskih profila za harmonika vrata koji isključivo se koriste u tu svrhu i za njih je projektovan poseban okov. Ideja kod ovakvih harmonika vrata je da ukupna težina svih krila bude oslonjena u gornjoj šini tako da su krila viseća. Lako mogu da se prave razne kombinacije sklapanja krila npr.: 3+0, 3+1, 5+0, 5+1, 6+0 itd. Ovakva harmonika vrata se preporučuju za komercijalne objekte, zimske bašte i terase. Po ceni nalazi se između prve i druge varijante.