Softver za ALU i PVC stolariju, optimalizacija sečenja

alumil-srbija-alu-profili

Softver za PVC stolariju, kalkulaciju građevinske bravarije i stolarije. Program za izradu stolarije.
Izrada građevinske bravarije i stolarije se danas ne može zamisliti bez računara i specijalizovanih programa za kalkulacije, konstruisanje i proizvodnju pozicija prozora, vrata i fasada.
Programi su postali nerazdvojni element u procesu proizvodnje.

Radionica a svakako i preduzeće (koje se bavi proizvodnjom aluminijumske i pvc stolarije) treba da imaju softver za obračun i kalkulaciju prozora i vrata. Softver je neophodan alat isto kao i mašina za sečenje profila ili ručni alat za ugradnju prozora. Davanje ponuda mora da sagleda sve troškove koji nastaju prilikom izrade prozora ili vrata a takođe mora da i zaradu predpostavi. Osim pomoći kod finansiske kalkulacije softveri imaju mogućnost izrade šema i crteža, organizaciono raspoređuju pozicije koje se rade, priprema specifikacije potrebnog materijala i optimalizuje krojne liste za sečenje.
Softveri mogu biti univerzalni ili posebno urađeni za aluminijumsku bravariju a posebno za pvc stolariju.

Organizacija softvera:
Jedan deo programa sabira sve neophodne podatke i kreira razne arhive.
Za profile se unose parametri koji čine osobine profila: visina, širina, namena itd. Za potreban okov, gume, staklo i ostali materijal unose se takođe njihove osobine i što je vrlo važno jedinične cene.
Programi mogu da sadrže baze podataka za moguce boje iz RAL karte i njihove cene.
Jednostavnim alatkama za crtanje izrađuju se sheme prozora, vrata, fasada ili specifičnih konstrukcija.
Mogući su razni pregledi filtrirani prema potrebama.

Drugi deo programa obrađuje upite gde korisnik unosi potrebne podatke kao što su podatci naručioca proizvoda, dimenzije konstrukcije i crta sheme istih. Pravi se arhiva koja sistematizuje hronološki upite, što je takođe vrlo bitno jer se neki poslovi realizuju i posle dužeg vremena. Svaki upit na kraju se pretvara u ponudu.

Sledeći nivo je korišćenja softvera u proizvodnji konstrukcija. Nakon dogovora posla lako se može napraviti listing potrebnog materijala koji treba obezbediti a korisne su i mogućnosti udruživanja porudžbina. Kad ste već završili s nabavkom materijala krojna lista s optimalizacijom za sečenje profila je takođe bitna. Neki programi mogu da sadrže opciju magacinskog poslovanja i da korisne ostatke od predhodnih poslova kalkulišu. Još jedna mogućnost koju pruža softver je povezan računar s mašinom za sečenje. Preko sotverskog alata se upravlja mašinom za sečenje na koju se samo donose traženi profili. Praktično se pri sečenu eliminiše faktor ljudska greška.

Softver je dragocen jer štedi vreme i energiju prilikom davanja ponude. Ako uzmete u obzir da statistika kaže kako se svaka deseta ponuda realizuje, onda možete da predpostavite pomoć softvera koju pruža korisniku.