Šta je Polikarbonat

alumil-srbija-alu-profili

Polikarbonatne ploče se proizvode kao pune ili višezide koekstrudirane table. Idealne su za primenu na krovnim površinama , nadstrešnicama, pregradnim zidovima, zimske bašte itd. Polikarbonatne ploče imaju sledeće osobine zbog kojih su vrlo upotrebljive:
• Izuzetna otpornost na mehanički udar
• Odlična termička izolacija
• Visok stepen propuštanja svetlosti i otpornost na UV zračenje
• Dobra zvučna izolacija
• Hemijska otpornost
• Dobra vatrootpornost
• Minimalna težina
• Mogućnost savijanja na hladno
Polikarbonatne panele moguće je koristiti za zastakljivanje ravnih i zakrivljenih površina. Pri savijanju ploča treba imati na umu da se nesme savijati manje nego što je propisano minimalnim radijusom. Svaki proizvođač daje tabelarni prikaz odnosa debljine table i minimalnog radijusa Rmin. Treba da se vodi računa o očekivanom opterećenju i udarima vetra te na osnovu toga da se predpostavi podkonstrukcija i debljina polikarbonatne ploče. Polikarbonatne višezide ploče se proizvode u razlčitim debljinama a najčešće 4.5, 6, 8, 10,16,25 i 32mm. Što se tiče strukture može biti dvozida, trozida pa i višezidaš. Ploče se postavljaju tako da je UV rezistentan sloj sa spoljne strane. Za učvršćenje i spajanje polikarbonatnih ploča koriste se specijalizovani aluminijumski i polikarbonatski profili. Prilikom planiranja i krojenja elemenata treba imati na umu da polikarbonat ima veći koeficijent linearne ekspanzije. Kada se uzimaju mere za širinu i visinu mora se ukalkulisati toplotna rastegljivost K = 0,065 mm/m0C.
Polikarbonat je termoplastičan materijala što znači da na visokoj temperaturi mekša i gori, sadrži samogaseće aditive tako da ne potpomaže širenju požara.
Hemijski materijali koji oštećuju polikarbonate su:
• alkali
• amini, amonijak i njegovi rastvori
• aromatični i halogeni rastvarači
• aldehidi, ketoni i eteri
Uticaj hemijskih jedinjenja nije samo u količini i koncentraciji već zavisi od drugih spoljnih činilaca kao što su temperatura, prisustvo drugih reagensa i mehaničkog opterećanja samog panela.