Aluminijumski profili za proizvodnju prozora i vrata

alumil-srbija-alu-profili
sematski prikaz alu profila

Poprečni presek aluminijumskog profila za proizvodnju prozora i vrata se sastoji od kanala, žljebova i zidova različitih debljina. Na prvi pogled deluje komplikovano, možda čak i preterano. Sadašnji oblik tj. geometrija profila je nastala razvojem u poslednjih 30 godina od prostog oblika koji je više ličio na cev do današnjih složenih formi. Kod savremene geometrije preseka profila svaki deseti deo milimetra je vrlo precizno isplaniran i funkcioniziran. Sam profil daje žljebove, otvore i ispuste koji imaju različite namene. Razlikujemo žljebove za prihvatanje okova, prihvatanje lajsni (držača stakla), razne žljebove za dihtunge, male i velike ugaone spojnice itd. Žljebovi za prihvatanje okova su u početku proizvodnje profila bili različiti od proizvođača do proizvođača profila. Vremenom se došlo do korisnog zaključka da se uspostavi standard tako su se1980. proizvođači profila dogovorili da usvoje zajednički žljeb EURO-ŽLJEB.
Aluminijumski profili na osnovu toga da li imaju ili nemaju termoizolaciju između spoljne i unutrašnje strane profila delimo u dve grupe:
Profili bez termičkog prekida
Profili sa termičkim prekidom

Profili bez termičkog prekida se upotrebljavaju tamo gde prolaz toplotne enrgije kroz profil nije bitan. Koriste se u klimatskim zonama gde tempeatura tokom godine se nespušta ispod 0o C. Primenu imaju unutar objekta, na objektima komercijalne prirode (magacini, stovarišta, garaže) gde kondenz koji bi se pojavio ne predstavlja problem.

Profili sa termičkim prekidom su konstruisani tako da između spoljašnjeg i unutrašnjeg profila postoji termoizolacioni materijal. Postoji nekoliko načina postizanja termoprekida ali metoda termoprekida sa lamelama od poliamida je preuzela primat. Lamele mogu da budu različite širine 8, 16 ili 24 mm i na taj način utiču na totlotnu provodljivost. Kvalitet termičke zaštite zavisi od upotrebljenog sistema, proizvođači testiraju svoje sisteme profila i dokumentuju podatke koji se izražavaju koeficijentom prolaska toplote: Ur (W/m2K).