Plastifikacija aluminijumskih profila

alumil-srbija-alu-profili

PLASTIFIKACIJA ALUMINIJUMA

Metoda elektrostatske pulverizacije popularno nazvana PLASTIFIKACIJA je danas najzastupljeniji vid površinske zaštite arhitektonskog aluminijumskog profila.
Proces se odvija u više faza i to :

1. Prvo se vrši odmascivanje površine aluminijumskog profila potapanjem u rastvor natrijum hidroksida.
2. Sledeći korak je nanošenje prajmera u koji je najčešće hromov oksid. Nanosi se sloj debljine 0,5 do 1,5 mikrona. Ovaj sloj ima dva osnovna zadatka : Da poveća adheziju (veza aluminijuma i organske prevlake – boje) i da smanji filiformnu koroziju. Filiformna korozija se javlja usled loše pripremljene površine aluminijuma.
3. U sledecoj fazi specijalnim difuzorima se nanosi jako pozitivno naelektrisan prah boje. Kako su komadi koje plastificiramo suprotno naelektrisani (uzemljeni) dolazi do čvrstog i ravnomernog raspoređivanja praha po površini aluminijuma.
4. Ovako zaprašeni komadi unose se u peć gde se zagrevaju na temperaturi od 180 do 200 C. Usled zagrevanja dolazi do topljenja i polimerizovanja molekula praha pri čemu se formira sloj plastifikata debljine 50 do 80 mikrona.

Za elemente enterijera koristi se boja na bazi epoksida dok se za spoljni arhitektonski aluminijum koriste boje na bazi poliestera koje su znatno otpornije na ultraljubičaste zrake.
Izbor tona plastifikacije vrsi se po RAL ton karti. Sjajnost površine meri se jedinicom GLOS i kreće se od mat površine (oko 20 glosa) do visokog sjaja (od 80 do 100 glosa).
Oštecenja plastifikacije se relativno lako retuširaju specijalnim sprejevima ili prahom za plastifikaciju rastvorenim u acetone.