PVC profili za izradu prozora i vrata

alumil-srbija-alu-profili

Brojni proizvođači proizvode i utrkuju se danas da ponude tržištu različite vrste profila. Svaka od ovih fabrika profila je razvila sopstvene sisteme sa specifičnim osobinama, kako tehničkim tako i estetskim. Razvijeni su sistemi profila sa 3,4,5 i 6 komora. Unapredila se tehnologija izrade sa stanovišta zaštite životne sredine te danas umesto stabilizatora olova i kadmijuma se koristi kalcijum i cink.

PVC profili prema broju komora imaju sledeće koeficijente termoprovodljivosti:
Trokomorni U = 1,37 W/m2K
Četvorokomorni U = 1,21 W/m2K
Petokomorni U = 1,12 W/m2K
Šestokomorni U = 1,10 W/m2K

U konstrukciji profila postoje tri vrste dihtunga prema položaju ugradnje. Prvi spoljašnji dihtung nalazi se na štoku i na njega naleže krilo. Centralni dihtung se takođe nalazi na štoku samo u sredini nešto pre žljeba za okov. Kod nas su u prometu uglavnom sistemi profila bez centralnog dihtunga. Poslednji dihtung se nalazi na peru krila.
PVC profili se dodatno ukrućuju čeličnim profilima radi pojačanja otpornosti profila na sile savijanja, istezanja i uvijanja. Čelični profili se proizvode od čeličnog lima debljine 1,25 do 2,00 mm i površinski štite od korozije cinkovanjem.
Boja PVC profila osim bele boje može se postići lameliranjem PVC profila ili koekstrudiranjem. Lameliranje se vrši najkvalitetnijim PVC folijama, PVC profil se lamelira jednostrano ili dvostrano već prema potrebama. Drugi metod bojenja profila je koekstrudiranje, nanošenje obojenog akrilnog sloja na vidne površine. Sloj je izuzetno otporan na grebanje i UV zračenje. Priroda PVC profila kao termičkog izolatora omogućava nejjeftiniju izradu prozora i vrata u poređenju sa konstrukcijama od aluminijuma uzimajući u obzir sličan koeficijent toplotne propustljivosti. Prilikom proračuna termičkog bilansa došlo se do saznanja da prozori i vrata jedne kuće učestvuju sa 12% do 25%. Ovaj zaključak govori da uloga termički kvalitetnih PVC profila je bitna jer su i uštede u potrošnji energije za zagrevanje i hlađenje prostorija značajne.