Mala škola aluminijumske i PVC stolarije

alumil-srbija-alu-profili
rad-na-masini-za-secenje-aluminiumskih-i-pvc-profila

Mala škola aluminijumske stolarije

Razlikujemo dve vrste aluminijumskih profila za izradu stolarije: sa termoprekidom i bez termoprekida tzv. hladan profil. U zavisnosti od namene konstrukcije primenićemo jedan ili drugi profil. Na komercijalne objekte obično se ugradjuju "hladni" profili dok se za stambene jedinice ugrađuje profil sa termoprekidom. Postoji razlika medju profilima u širini termoprekida u zavisnosti od proizvođaca. Za nase klimatsko područje odgovara termoprekid širine od 16 - 24 mm. Profili se štite površinski i to: plastifikacijom i eloksažom. Prvo se uzimaju proizvodne mere. Prema njima se vrši tehnološka priprema materijala i razrada sečenja profile. Kada se profil iseče uglovi se pripremaju za spajanje. Postoji dva načina spajanja uglova kod alu bravarije: spajanje  pomoću mehaničkih spojnica i ugaono “štipanje”. Mehaničkim spojnicama fiksiramo ugao stežući spojnicu imbus kljucem dok za spoj sa krutom spojnicom potrebna nam je ugaona presa. Na ručnoj ili pneumatskoj presi otvaramao rupe za ugaone spojnice a za ostale obrade koristimo druge mašine kao što su: pantografi ili čeona freza. Staklena ispuna je najčešce staklopaket 4+12+4 a može biti izrađena i iz više slojeva stakla.Vrlo bitna stvar je stakljenje. Kod loše ustakljenog krila dolazi do pojave momenta koji deformiše krilo i izaziva zaglavljivanje. Okovom regulisemo način otvaranja i zabravljivanja konstrukcije, tako da imamo prozorsku varijantu sa drei-kipom ili običnim otvaranjem. Postoji mogućnost da se dodatnim okovom uvedu nove tačke zabravljivanja. Gume sve fino zadihtuju i što se tiče žargonskog izraza koriste se: centralna, balonka, banana, dvopera, tropera itd. Sistem dihtovanje u tri tačke je standardan za aluminijumske sisteme. Obično je centralna guma nešto masivnija od spoljne i unutrašnje gume. Nakon radioničke izrade prozor ili vrata su spremni za transport na mesto montaže.

Mala škola PVC stolarije

PVC stolarija moze biti različitog kvaliteta što zavisi od broja komora koje sačinjavaju profil i debljine zida. U ponudi su profili brojnih proizvođača koji nude profile tro-komorne, četvoro-komorne, peto-komorne pa i više komora. Za razliku od aluminijumskog profila PVC profil mora da se dodatno ukruti sa čeličnim profilom. Nakon uzimanja proizvodnih mera i pripreme materijala sa razradom za sečenje prvi korak je sečenje profila na zadatu meru. Sečemo štok, krilo … "T" profil. Zatim se vrši sečenje i ugradnja čelicnog ojačanja u tako isečene profile. Sledeći potez je obrada profila otvaranje rupa za tehnolosku vodu i rupa za getribu (okov za pvc stolariju kojom se sila prenosi sa ručice na ostali deo mehanizma).  Tako pripremljeni profili se uvode u mašinu koja se zove "varilica". Na varilici se vrsi sastavljanje (varenje) uglova profila toplim postupkom lepljenja uglova. Kada se završi krug lepljenja uglovi se obrade na mašini koja se zove čistilica. Čistilica svojim alatom obradi obradi zavareni deo uklanjajući višak materijala na uglu nastao procesom varenja tj. lepljenja profila. Sledeći postupak je  okivanje. Stavlja se okov koji je pripremljen, dobro razradjena šema proizvođača omogućava brzo postavljanje okova. Moram da napomenem da neki proizvođači profila ugrađuju jednu vrstu gume u profile stoka, krila, T-profile i kit lajsne itd. što dodatno olakšava  i pojednostavljuje posao. Nakon okivanja sklapa se cela pozicija. Staklo se može staviti u radionici ili nakon montaže, ovo se preporučuje. Boja PVC profila može da varira od osnovne bele pa  sve ostale iz spektra. Naročito su lepe boje drveta koje po površini imaju imitaciju strukture drveta.