Ekstrudiranje pvc profila

alumil-srbija-alu-profili

EKSTRUDIRANJE PVC PROFILA

Ekstrudiranje pvc profila za izradu prozora i vrata se vrši na tzv. linijama za ekstruziju. Linije se sastoje iz sledecih glavnih delova: ekstrudera, glavnog spremišta za alate, vakuma i rezervoara za vodu i testere za precizno sečenje.
Profili u masi mogu biti bele boje ili neke druge boje i obicno se seku na dužine od 6 m. Ukoliko je potrebno da profili budu obojeni u neku dekorativnu boju drveta idu na liniju za laminiranje gde im se samo na vidne povrsine nanosi folija.
U proizvodnji PVC profila najznačajnija je uloga stabilizatora. Danas je trend korišćenje stabilizatora zasnovanih na kalcijumu (Ca) i cinku (Zn) kao i na nekim organskim komponentama. Cilj ovog programa je značajan napredak u ispunjavanju novih ekoloških uslova i zaštite čovekove okoline od strane Evropskog PVC sektora. Stabilizatori zasnovani na kalcijum–cinku daju i neke proizvodne prednosti u odnosu na olovne i kalajne stabilizatore. Oni kombinuju lako rukovanje sa dobrim osobinama proizvoda i daju odličnu postojanost na vremenske prilike tokom spoljašnje izloženosti. Sa druge strane oni su specifični i često zahtevaju posebno prilagodjavanje u zavisnosti od individalne primene. Ovo prilagodjavanje odnosi se kako na samu recepturu u zavisnosti od namene proizvoda tako i na tehničke uslove prerade. Konstrukcija alata je takodje specificna i alati zahtevaju posebnu doradu na lokaciji proizvođača tako da daju maksimalan kvalitet uz recepturu koju proizvođač koristi.
Stabilnost u svim vremenskim uslovima je izuzetno bitna za stabilizaciju pvc-a. Testiranja ukazuju da su kalcijum - cink profili postojaniji na promene boje od klasicnih olovnih sistema. Ovo je od posebnog znacaja kod obojenih profila jer omogucava vecu postojanost boje u dugom vremenskom periodu.
Ovi aditivi sprečavaju promene u hemijskoj strukturi PVC-a koji bi inače onemogućile bilo kakvu preradu. Proteklih decenija olovni stabilizatori korisceni su za vecinu proizvoda od čvrstog PVC-a sirom sveta osim u severnoj Americi gde su dominantni stabilizatori na bazi kalaja. Oba sistema imaju slican odnos cena–kvalitet. Međutim, medjusobno su nekompatibilni i ne mogu biti reciklirani zajedno i zato se koriste na razlicitim trzistima. Buduci da su olovni stabilizatori koji su do sada bili dominantni na Evropskom trzistu zbog olova koje je otrovno ako se unese u organizam proglašeni nepoželjnim na evropskom tlu moralo je biti pronađeno rešenje. Ovo rešenje doneli su Kalcijum–cink stabilizatori.
Ovaj stabilizator je od 2007. preporučen za upotrebu u EU. Neki drugi stabilizatori, na bazi olova su još dominantni na našem tržištu i oni su zabranjeni za upotrebu na tržistu EU.
PVC profil se nakon izrade ispituje na izgled, dimenzije i oblik. Pregledi su svrstani u 4 grupe i to :
1. Mehaničke karakteristike (otpornost zavarenog ugla na savijanje, otpornost na izvlačenje, otpornost na pritisak, otpornost na pritisak u hladnom okruženju.)
2. Spoljne karakteristike (postojanost boje profila pod uticajem vremenskih prilika, mehanička otpornost profila na vremenske uticaje.)
3. Termičke karakteristike (termička stabilnost profila, ponašanje profila i promene dimenzija nakon držanja u toplim uslovima, sposobnost zavarivanja profila – faktor zavarivosti.)
4. Fizičke karakteristike (gustina profila.)

Ispravan je profil samo onaj koji zadovolji sve ove parameter a koji su u granicama dozvoljenih odstupanja i po važećim standardima i normama.