Ekstrudiranje aluminijumskih profila

alumil-srbija-alu-profili

Proces ekstrudiranja aluminijumskih profila se vrši na hidrauličnim presama različitih snaga, malih od 140 t do velikih od 300 t. Prese rade po istom principu kao špric za tulumbe. U kontejner prese se unosi aluminijum zagrejan na 500 C, nešto ispod tačke testastog stanja. Ova zagrejana masa istiskuje se pod pritiskom kroz specijalne alate . Istisnuti aluminijumski profil se naglo hladi vazduhom i očvršćava. Na vrhu šprica za tulumbe nalaze se male lako zamenljive dizne koje profilišu testo koji istiskujemo. Za svaki aluminijumski profil koji želimo da ekstrudiramo na izlazu prese postavljamo odgovarajuću diznu – alat za ekstruziju. Ekstruder troši 2 MW/h energije.
Proces ekstruzije aluminijumskog profila počinje predgrevanjem sirovine koja je u obliku greda duzine 6 m’ i precnika 178 mm. Predgrevanje se vrši u peći koja koristi prirodni gas kao energent. Nakon predgrevanja sirovi aluminijum se kida na dužine 350 do 850 mm koji se automatski ubacuje u presu. Presa istiskuje plastičnu masu aluminijuma brzinom 14 mm/sec kroz specijalno profilisan alat. Uređaj za povlačenje (Puller) sve vreme ekstruzije drzi profil u pravcu blago zategnut dok snažni ventilatori sa gornje i donje strane ga hlade. Nakon ekstrudiranja dobijeni profil se reže na tzv. toploj testeri i automatski prebacuje preko radnog stola na uređaju za istezanje. Nakon istezanja profil se na završnoj testeri seče na finalnu meru i to obično na 6 m a po potrebi i zahtevu mogu da se seku i na drugu meru. Isečeni profili prenose se u peć za veštačko starenje gde se drže oko 8 sati na temperaturi od 180 oC. Kvalitet aluminijumskog profila je definisan kvalitetom legure i tačnošću geometrijskih dimenzija. Alati koji daju oblik budućeg profila tokom rada se habaju i posle određene količine ekstrudiranog profila se menjaju. Alati moraju da se zagrevaju pre nego što se postavljaju na presu na temperature zagrejanih trupaca kako ne bi došlo do naglih termičkih opterećenja i deformacija alata. Alati mogu da ekstrudirati jednu ili više linija profila. Tokom procesa ekstruzije temperature se krece od 480 do 510 oC, nedostize se temperature topljenja aluminijuma tako da nema emisije štetnih gasova.